Lagar om cyklande

Vad cykeln ska vara utrustad med

Regelverket kan tyckas snårigt men faktum är att reglerna är enhetliga och gäller för alla cyklar. En cykel ska enligt trafikförordningen som hittas på riksdagens hemsida ha såväl ringklocka som broms. Ringklockan får se ut hur som helst, och låta hur som helst (med undantaget att den inte får ge sken av att vara ett utryckningsfordon). Bromsen kan vara av antingen fot- eller handbromstyp. De flesta cyklar som lanseras på marknaden har både fot- och handbroms just för att det är säkrast. Går en av bromsarna sönder under färd så kan man använda den andra i väntan på att få skadan åtgärdad.

Reflexer

Reflexen där fram ska vara vit, och reflexen där bak ska vara röd. Vid sidorna ska reflexer som antingen är orangea eller vita finnas. Reflexerna ska vara förankrade i cykeln, det räcker alltså inte med att fästa en reflex av typen snap-on på ramen och tro att det ska räcka. Reflexer försämras med tiden så det kan vara en god idé att byta ut dem efter en viss tid. Även om man bara ska ha den en kortare period kan det vara bra att med jämna intervall rengöra reflexerna från smuts och lera då dessa kan störa reflexernas reflekterande förmåga.

Ljus

Ljuset där fram ska vara vitt eller gult, och närmast likna halvljuset hos bilar. Ljuset behöver bara vara påslaget kvällstid då det är mörkt ute. Ljuset där bak ska vara rött och får vara blinkande. I det senare fallet gäller att minst 200 blinkningar per minut ska ske, alltså något mer än 3 blinkningar varje sekund (200/60 = 3,33).

Däck

Det finns visserligen ingen lag som pådyvlar att en cykel ska ha däck (av gummi) men ur ett rent trafiksäkerhetsmässigt perspektiv skulle man kunna bli bötfälld av polis för att man kör på ett icke konventionellt däck. Alla cyklar som man köper färdiga (nytillverkade) har däck påsatta för övrigt.

Elmotor

Elcyklar ska ha en elmotor som genererar max 250 W i effekt, vilket motsvarar en topphastighet på 25 km/h. Det är inte tillåtet att modifiera elmotorn (trimma) på en cykel som färdas på allmän väg för att på så sätt kunna öka hastigheten.

Det är tillåtet att välja om man vill trampa för egen maskin eller få hjälp av elmotorn. Det är upp till var och en att själv bestämma.Previous Article