Många tror att cykeln är friskriven från de lagar och regler som gäller i trafiken. Inget kunde vara mer felaktigt!

Ansvaret för att informera allmänheten

Källan Transportstyrelsen har det övergripande ansvaret för att informera allmänheten om de lagar och regler som gäller i trafiken och som varje trafikant ska följa. Transportstyrelsen är en myndighet som får utfärda föreskrifter, men dock inte lagar (Riksdagen) eller förordningar (Regeringen). Transportstyrelsen får dock vara remissinstanser för riksdagen i själva lagstiftningsprocessen.

Föreskrifterna som Transportstyrelsen utfärdar går att hitta på deras hemsida eller genom att ringa/mejla/skicka brev och be om att få utskrifter hemskickade. På så sätt kan du alltid hålla dig uppdaterad om vad som gäller. Trafikförordningen är skapad av regeringen och kan sägas vara de lagar som cykeln lyder under.

Åldersgränser

Det finns ingen åldersgräns eller körkort för cyklister. Det innebär att alla har rätt att cykla i trafiken, även små barn. Däremot måste alla som är under 15 år bära hjälm ute i trafiken, vilket i praktiken är en ganska uddlös lag då barn och människor i yngre tonåren inte kan straffas för förseelsen. Det är således föräldrarnas ansvar att påminna sina barn om att bära hjälm.

En person som har fyllt 15 år får skjutsa en person som är under 10 år och en person som har fyllt 18 år (det vill säga är myndig) får skjutsa maximalt två personer under 6 år. De som skjutsas måste sitta på ordentliga säten med skydd för hjulekrarna. Att skjutsa på pakethållaren som en del ungdomar gör med sina kompisar är alltså inte tillåtet. Cykeln blir tyngre och mer vinglig vilket kan öka olycksrisken markant. Den som sitter vid styret har ansvaret för att passagerarna tillika barnen har hjälm på sig, om detta inte iakttas kan föraren bötfällas.

Barn utvecklas olika snabbt men en bra tumregel är att inte låta dem cykla på egen hand förrän vid 10-12 års ålder. Synen är inte färdigutvecklad förrän vid 15 års ålder.

Var ska cykeln befinna sig?

Om cykelväg finns ska den företrädesvis användas för att skapa ordning i trafiken. Finns inte cykelväg så ska inte trottoarer eller gångvägar användas eftersom dessa är förbehållna gående. Det är tillåtet att stiga av cykeln och leda den på dessa gångvägar. Allmän väg (bilväg) får användas om ingen cykelväg finns, och då ska cykeln följa de trafikregler som gäller för moped klass 1 och bil. Man ska tydligt visa vart man ska svänga, gärna genom att hålla ut armen åt det håll man ska åt. Eftersom cykeln får gå hur fort som helst (så länge det inte är en elcykel) måste cyklisten följa de hastighetsbegränsningar som råder på vägen. Gäller 30 km/h får man respektera det. Det finns rättsfall där cyklister blivit bötfällda för fortkörning, även om det kan låta märkligt.

Det är så klart enklare för de som har körkort att hålla reda på reglerna då de ju blivit examinerade med godkänt resultat. Om man inte har körkort kan det löna sig att fråga om råd hos någon körkortsinnehavare.