Det är mycket vanligt att läsa om cykelstölder i tidningarna. Bland annat står det ofta i Aftonbladet om cykelstölder i universitetsstäder och deras campus.

Varför är cyklar så populära att stjäla?

Cyklar är lätta att använda, lätta att förändra och är det fortskaffningsmedel som kräver minst av föraren. I just universitetsstäder är det inte alla studenter som har körkort då det är dels dyrt att ha och dels onödigt att ha med tanke på att kommunikationerna med buss och tåg är såpass bra. Cyklar är därför mycket populära bland studenter, inte minst hos de miljömedvetna eleverna som av ideologiska skäl väljer att inte köra bilar med fossila bränslen som drivmedel.

Skillnaden mellan stöld och egenmäktigt förfarande

När man stjäl en cykel för att använda för eget bruk eller för att sälja den så är det stöld. Däremot är det inte stöld om man sätter sig på en främmande cykel som är olåst och dumpar den där man har ett ärende. Det kallas för egenmäktigt förfarande och beskriver alltså gärningen där man inte tänker ha cykeln i besittning.

Försäkringar

Det krävs ofta av försäkringsbolagen att man dels låser cykeln med standarden bygellåset på bakhjulet och dels ett godkänt extra lås. Ju svårare man gör det för tjuven desto lättare väljer denne en annan cykel.