Typer av cyklar

Frihetskänslan när man cyklar

Att cykla är något som folk i alla åldrar gör, många barn lär sig till och med att cykla innan de kan simma eller läsa.

Hälsofrämjande

Det är hälsosamt för kroppen att cykla och till råga på allt är det en skonsam motionsform. Armarna får inte så mycket motion däremot, utan det är huvudsakligen benen och rygg- samt magmuskulaturen som tränas. Om man tränar inför ironman-tävlingar måste man träna mycket på cyklandet då den ska ske i 18 mil, längre än både löp- och simdistansen tillsammans.

Miljövänligt

Cykeln är det miljövänligaste, hyfsat snabba fordon som folk till vardags använder. Den genererar inga avgaser och kräver heller inga fossila bränslen. Det som påverkar miljön mest med cykling är cykeloljan, men det är ytterst marginellt i jämförelse med motorolja och andra förnödenheter till bilen. Det är även bra för miljön att köpa begagnade cyklar i jämförelse med nya.

Frihetskänslan

När man kör bil måste man tänka på otroligt många saker. Trängselskatt, fordonsskatt, parkeringsavgifter, spolarvätska, lastvikt, körkortsförnyelser med mera. Om man cyklar är man fri från alla dessa förpliktelser och kan fokusera på att njuta av naturen, väder & vind samt att man avslappnat kan köra hur fort eller långsamt man vill.

Eftersom barn inte får köra bil på allmän väg (bortsett från 16- och 17-åringar som övningskör) så är cykeln ofta det första fordon som man som barn använder. Då kan man i maklig takt lära sig hur trafiken fungerar genom att observera företeelser. Denna mängdträning lönar sig när det är dags att ta körkort.

Det bör vara en rättighet för alla barn att lära sig cykla, och om man inte kan göra det med sina föräldrar finns cykelkurser att använda sig av.Previous Article
Next Article