Stadscyklar kan man se lite varsomhelst, då de är så pass populära.

Stadscykel

En stadscykel kan man hyra i exempelvis Sveriges grannland Finlands huvudstad Helsingfors (Helsinki). Stadscyklar är gjorda för urbana miljöer där asfalt präglar gatumiljöerna. Mycket få vägar är av grus eller annan typ i storstäderna, istället premieras asfalt. På vintern kan visserligen gatorna vara sandade för att göra vägbanan mindre hal eller isig vilket även stadscyklarna tål bra.

På en stadscykel är däcken proportionerliga mot ramen, och man sitter förhållandevis högt upp i jämförelse med marknivån. Man får ofta vicka cykeln åt det håll man vid stopp står med ena foten på. Man kan alltså normalt sett inte ställa ner bägge fötterna då man helt enkelt inte når ner till marken.

Stadscyklar i icke urbana miljöer

Det är förstås fullt möjligt att som cyklist beträda en stadscykel även på landsvägar av asfalt eller renodlade grusvägar. Dock bör man om man bor där inte skaffa en stadscykel då fjädringen inte är anpassad för de håligheter och ojämnheter som normalt sett förekommer på vägar utan asfaltyta. Det kan vara smärtsamt att sadeln på en stadscykel inte kan jämna ut det trycket som uppstår.

Njut av att ha en stadscykel!