Det satsas på cykelsporten i Österåker

Österåker, en kommun i Stockholms län, har visioner för cykelsporten.  Framförallt är det en eldsjäl som ligger bakom utvecklingen. Bland annat kan det komma en tre mil lång skyltad led – för cykelcross.

 

Det är lokaltidningen Mitt i som skriver om eldsjälen Andreas Derblom och hans arbete för att Österåker ska bli en mer cykelvänlig kommun. När tidningen gör reportaget har det redan gått fem år sedan dess att han skickade in ett förslag om en mountainbike-slinga till kommunen. Det är först nu som Österåker har bestämt sig för att börja investera i cykelsporterna.

 

Mountainbike prioriteras före cykelcross

Det är dock inte cykelcrossen som står högst upp på kommunens bord. Till att börja med är det cykelslingan som kommunen väljer att satsa på. En god chans finns att det kan bli ytterligare en cykelslinga redan nu – men då gäller det att de öronmärkta pengarna räcker.

 

Cykelcrossbanan är än så länge en politisk vision. Tanken är att det ska skapas en två till tre mil lång cykelcross-led som knyter samman redan befintliga grusvägar. Just nu är det dock mountainbike-banorna som prioriteras.

 

Oklar plats för MTB-slingan

Andreas och hans klubb anser att Hacksta bör utgöra platsen för den nya slingan. Hacksta anses redan vara ett av de bästa områdena i norrort för MTB-cykling, och Andreas klubb brukar redan anordna tävlingar här. I Hacksta finns mycket skog, Hackstaberget (en gammal övervuxen soptipp) samt ett sportcentrum med duschar och omklädningsrum. Allt det här gör att det finns goda möjligheter för såväl MTB-slingor som cykelcross-leder.

 

Satsas mer ute på landet

Andreas menar att Stockholmskommuner inte satsar särskilt mycket på cykelsport. Han konstaterar till exempel att det finns flera hundra spår för löpning, men endast en handfull slingor för mountainbike. Han jämför sedan med hur det ser ute i landet, och att Sandvikens kommun, som är liten i jämförelse med många Stockholmskommuner, har hela 15 slingor för mountainbike. Hur cykelsporten utvecklas i Stockholm, både vad gäller cykelcross och mountainbike, återstår att se.